مهدی شاد

مهدی شاد در سال 1334 در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود. 

او فرزند حاج علی‌اکبر شاد ”از پیش‌کسوتان صنعت حمل و نقل کشور از سال 1320“ می‌‎باشد.

مهدی شاد صنعت کار ایرانی بنیان‌گذار شرکت‌های زیر می‌باشد: 

ایشان در دهه ششم زندگی حرفه‌ای و صنعتی خود در بخش‌های عمرانی، صنعتی و تولیدی کشور فعالیت مستمر دارد.

مهدی شاد