مناقصه – مزایده

مشخصات و اطلاعات
مناقصه قبلی

مناقصه پیمانکاری EPC خط تولید (دو مرحله‌ای)

طراحی، اجرا و تأمین ماشین آلات خط تولید