این شرکت زیر ساختهای لازم شامل – زمین سالنهای تولید آب – برق و دیگر مجوز ها و امکانات لازم جهت تولید انواع اتوبوس را در قوچان در اختیار دارد. در این راستا در نظر دارد با مشارکت شریک خارجی نسبت به احداث و راه اندازی خط تولید انواع اتوبوس شهری و برون شهری به ظرفیت ۱۰۰۰ دستگاه در سال و اشتغال زایی ۸۵۰ نفره مستقیم ایجاد و اقدام نماید.